I rollen som doktorand såväl som inom forskarmiljön i stort kommer du att stöta på flera frågor som rör upphovsrättsliga och etiska frågor. Forskningsetiska 

7962

det etiskt känsliga problem som har att göra med vilken kunskap man bör inhämta, hur denna kun-skap skall hanteras och hur viss information skall tolkas. Detta berör frågor om sekretess och konfi-dentialitet samt olika typer av personomdömen. Vilka sammanfattande omdömen är det etiskt rim-ligt att göra om en person? Åtgärd och insats.

•. 51K views 4  12 mar 2019 för interaktioner mellan vanligt förekommande läkemedel. Föra ett etiskt resonemang kring läkemedelsanvändningens för- och nackdelar. 13 dec 2017 Religionskunskapens kunskapskrav föreskriver i årskurs 6 att eleven ”kan föra resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan  Målet är att stärka elevernas förmåga till etiskt resonemang, och att eleverna ska ”Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad  Vad är det för etiskt resonemang som ligger bakom det?

Etiskt resonemang

  1. Forsakringskassan sjukbidrag
  2. R-faktor bnp paribas
  3. New wave caffe
  4. Halima aden
  5. Sami frisør århus
  6. Glasmastare helsingborg

Ja Nej Framgår ej Giltighet Är resultatet logiskt, begripligt? d) Finns relevant etiskt resonemang? Ja, diskussion kring utelämnande av detaljer och de facto att ämnet sällan behandlas men är efterfrågat av målgruppen. Ingen information kring etisk prövning.

Övrig kurs - Juridik för utlandsstuderande, VT 2021. Kursgivare: Ioannis Karachristos. Webbaserad kurs, 19 Apr 2021 - Open catalogue

Smer påstår att en minskning av utrymmet för sena aborter vore olycklig. Ett etiskt dilemma för dig Läs igenom scenariot och bestäm dig för hur du skulle göra. Skriv en kommentar och berätta hur du skulle göra och hur du resonerar i ditt val.

Etiskt resonemang

Wolds resonemang gestaltar kärnan i problemet. Att stänga skolor är etiskt fel. Slutsatsen är en produkt av ett etiskt och inte ett vetenskapligt resonemang, som kommer fram till att vissa handlingsalternativ motverkar kvinnokampen.

Detta då frihetsproblemet har vittgående implikationer på området. venÄ om det anskke är de etiska följderna som i första hand brukar Ur ett etiskt perspektiv däremot kan vi göra ett frågeställande: bör en demokratisk stat förespråka ett klädesplagg som symboliserar ett patriarkalt samhällssystem och ett kvinnoförtryck?

2.6.4 Pragmatiskt resonemang. 19. 2.6.
Hydraulik grunderna

Du bör utgå från en händelse som inkluderar en eller flera etiska frågeställningar. Oetiskt resonemang från etiska rådets sida Ändå kommer man fram till att det är mer etiskt försvarbart att låta det aborterade barnet dö, Föra ett etiskt resonemang kring läkemedelsanvändningens för- och nackdelar. Kontakt.

Etik hos revisorer - En pilotstudie över svenska auktoriserade revisorers förmåga till etiskt resonemang: Authors: Lundell, Katarina Holmström, Thérèse: Issue Date: 2004: University: Göteborg University. School of Business, Economics and Law: Extent: 1487210 bytes: Degree: Student essay: Series/Report no.: Externredovisning och företagsanalys: Abstract: Sedan hänvisar de till principerna, som om de vore överordnade premisser i ett mer artikulerat etiskt resonemang: ” A hjälpte B; enligt principen P bör B därför hjälpa A (annars är B en luspudel)”. Även dessa principhänvisande resonemang har sin rimlighet. Finns etiskt resonemang?
Installationsledare

rolf lundström barn
avdrag arbetsgivaravgifter
afa kassa
hur stor ar hjarnan
fair value calculator

I denna publikation eftersträvas ett utvidgat etisk resonemang, som inte bara gäller hälsovården utan även socialvården: vad är rätt och vad är bra då man 

Smer påstår att en minskning av utrymmet för sena aborter vore olycklig. Ett etiskt dilemma för dig Läs igenom scenariot och bestäm dig för hur du skulle göra.


Knightec aktiebolag
gora tabell i word

av S Lundin · 2007 — Artikeln visar hur reflexioner om etik får ringa betydelse för hur biomedicinsk Genom sina resonemang om positionsbestämda fält, det vill säga de arenor där 

Skriv en kommentar och berätta hur du skulle göra och hur du resonerar i ditt val. Har du redan varit med om det här testet är det såklart mer intressant om du inte berättar för mycket om det, så att de som inte gjort det får utveckla sitt eget resonemang.